Tudományos közlemények

Cikkek
 1. Baláspiri L. Seres L, Somlai Cs, László F.: Synthesis and Biological Studies of some Arginine Vasopressin Analogues Containing Unusual Amino Acids in position 2,4,6 and 7. Peptides 1992 Jul-Aug13(4):711-2.
 2. Seres L, Kovács Á: A parotisz régió tuberkulózisa. Fül-Orr-Gégegyógyászat 1998;43(3),192-5.
 3. Borbély L, Császár J, Fehér Á, Halász J, Seres L, Roszik M. Állkapocs- és lágyrészpótlás fibula osteo-septocutan lebennyel. Magyar Traumatológia, Orthopédia, Kézsebészet és Plasztikai  Sebészet 1998;41(3),155-60.
 4. Seres L, Császár J, Borbély L, Vörös E: Az alsó végtag digitális szubtrakciós angiográfiája a mandibula fibulalebennyel történő rekonstrukciója előtt. Fogorvosi Szemle 2001;94(1): 15-20.
 5. Seres L, Makula É, Borbély L, Morvay Z: A mikrosebészeti éranasztomózisok átjárhatóságának vizsgálata színes Doppler ultrahanggal a fej-nyak tájékon. Magyar Radiológia 2001;166-70.
 6. Seres L, Császár J, Borbély L, Vörös E: Donor Site Angiography before Mandibular Reconstruction with Fibula Free Flap. J Craniofac Surg 2001;12(6):608-13.
 7. Seres L, Makula É, Borbély L, Morvay Z: Postoperative color Doppler ultrasound for monitoring the viability of free flaps in the head and neck region. J Craniofac Surg 2002;13(1):75-8.
 8. Szolnoky G, Szendi-Horváth K, Seres L, Boda K, Kemény L. Manual lymph drainage efficiently reduces postoperative facial swelling and discomfort after removal of impacted third molars. Lymphology 2007;40(3):138-42. (teljes cikk)
 9. Seres L, Kocsis A. Szkeletális elhorgonyzás: Elülső nyitottharapások kezelése a felső moláris fogak intrúziójával.  Fogorvosi Szemle 2008;101(1):13-8.
 10. Nagy J, Seres L, Novák P, Nagy K.  Implantáció a szájüregi rák miatt sugárkezelésben részesült betegeken. Fogorvosi Szemle 2009;102(1):7-11.
 11. Seres L; Kocsis A. Closure of Severe Skeletal Anterior Open Bite With Zygomatic Anchorage. J Craniofacial Surgery: 2009;20(2):478-82.
 12. Kocsis A. Seres L, Kocsis S. G, Kovács Á. Szkeletális elhorgonyzás: Minicsavarok alkalmazása az impaktált szemfogak kezelésében.  Fogorvosi Szemle 2010;103(1):3-9.
 13. Kocsis A. Seres L. Orthodontic screws to improve the initial angulation of impacted maxillary canines.  J Orofacial Orthop. 2012;73(1):19-27.
 14. Vereb T, Vetró É, Piffkó J, Seres L. A biszfoszfonátok okoza állcsontnekrózis. Magyar Urológia 2012;24(4):153-8.
 15. Raskó Z, Seres L, Vetró É, B. Tóth B, Sass T, Piffkó J. A csontos szemüreg fal izolált töréseinek ellátása – nemzetközi irodalmi áttekintés. Magyar Traumatológia, Orthopédia, Kézsebészet és Plasztikai  Sebészet 2013;56(2):147-53.
 16. Seres L, Varga E, Kocsis A, Raskó Z, Bagó B, Varga E, Piffkó J. Correction of severe facial asymmetry with computerized planning and with the use of  a rapid prototyped surgical template: a case report/technique article. Head & Face Medicine 2014;10:27. (teljes cikk)
 17. Seres L, Kocsis A, Varga E ifj, Rasko Z, Varga V, Bagó B, Varga E, Piffkó J. Virtuális modell-műtét és az okklúziós lemez háromdimenziós nyomtatása súlyos mandibula aszimmetria esetében. Fogorvosi Szemle 2015;108(2):45-52.
 18. Seres L, Vetró É, Perényi J, Kocsis A. Severe root resorption of the upper central incisors as a consequence of playing the flute. Dent Traumatol. 2017;33(5):406-409.
 19. Seres L, Pethő Gy, Pető Z, Pető T. Átmeneti kettős látás és szemizombénulás fogászati érzéstelenítést követően. Orv Hetil. 2018; 159(52): 2212–2216.
 20. Seres L, Petho G, Peto Z, Peto T. A case of transient diplopia and ophthalmoplegia following dental anesthesia. Niger J Clin Pract 2019; 22: 1172-1174. (teljes cikk)
Doktori értekezés
Modern therapeutic approaches in the correction of dentofacial and maxillofacial deformities. Szegedi Tudományegyetem, 2011. (teljes értekezés)

Könyvfejezet
Seres L, Kocsis A. Open bite closure by intruding maxillary molars with skeletal anchorage. Distraction osteogenesis of the facial skeleton. Editors: Bell/Guerrero. BC Decker, Hamilton, Ontario, USA. 2006. ISBN: 1-55009-344-4.
Seres L, Segattó E, Piffkó J: Az állcsontok fejlődési rendellenességeinek komplex terápiája. Dentálhigiénikusok kézikönyve: BSc szintű dentálhigiénikus képzés kézikönyve. Szerk: Vályi P. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2014. pp. 444-450. (könyvfejezet)